Servisujeme pečící trouby Fagor

Už žádná nefunkční pečící trouba v domácnosti! Stačí nahlásit poruchu vašeho spotřebiče Fagor našemu středisku a my se již o vše postaráme. Pokud je pro vás pečení vášní, zaručíme, že váš spotřebič, co nejrychleji opravíme.

Opravy nejčastěji realizujeme přímo u zákazníka doma. V případě rozsáhlejší opravy, je nutná dílenská oprava. Naše servisní středisko je vybaveno moderními technologiemi. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni a disponují bohatými zkušenostmi.

S každým zákazníkem konzultujeme celý průběh opravy, které předchází podrobná diagnostika přístroje. Při ní je zjištěn celkový stav a charakter poruchy. Je-li zjištěno, že oprava lze provést, je zákazníkovi řečena cenová kalkulace. Na základě jejího odsouhlasení, se oprava realizuje.

V okamžiku, kdy výrobek nelze opravi či se oprava jeví jako neefektivní, je zákazníkovi nabídnuta pomoc s výběrem nového spotřebiče. Na všechny opravy a použité náhradní díly je poskytována zákonem stanovená záruka.